Hälsoappar till diabetespatienter - hur effektivt är det som hjälp vid behandling och förebyggande av diabetes?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Sandra Malmberg; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Diabetes är en kronisk sjukdom som finns i form av diabetes typ 2 och diabetes typ 1. Den vanliga behandlingen för diabetes typ 2 är främst genom förändrade kost och motionsvanor. Det kan vara aktuellt med medicinering med orala tabletter och i vissa fall insulin. I diabetes typ 1 är behandlingen alltid med insulininjektioner. För att förbättra behandling, förebygga sjukdom och ge patienter mera information så finns det idag på marknaden många applikationer (appar) att ladda ned till sina digitala enheter. För att dessa ska vara klassade som en medicinteknisk produkt ska de vara CE-märkta. Det finns många appar som ger hjälp med viktnedgång, diet, insulindosering, loggar för glukosvärde, påminnelser för medicinering och så vidare. Appar tros kunna förbättra för diabetespatienter då de till stor del själva ska sköta sin sjukdom och dessutom minska kostnader då diabetessjukdomar och komplikationer av diabetes kostar samhället otroliga mängder pengar. Trots att appar har exploderat på marknaden så har inte många studier utförts. Det pågår forskning och studier inom området och det är väldigt intressant att se vad vi kan göra med den moderna teknik som hela tiden går framåt. Syftet med det här litteraturarbetet är att undersöka om appar kan vara till hjälp för att förebygga eller behandla patienter med diabetes och vilka effekter de kan innebära att använda appar. Studierna som undersökts visade att appar har haft positiva effekter och varit till stor hjälp och stöd, samt förbättrat glukosvärden och gett information om bland annat insulin till patienter. Att ta hjälp av appar har varit stor motivation till viktnedgång och förbättrad hälsa för diabetespatienter. Studierna har visat att appar kan vara ett bra komplement till patienter men ska inte ersätta den standardterapi som finns. Användning av appar kan vara ett bra stöd till behandling och för att förebygga att insjukna i diabetes typ 2 genom livsstilsförändringar. Att använda appar sparar också samhället pengar genom att färre drabbas av sjukdomen. Om patienter får mer information och kan sköta sin diabetes ännu bättre så blir det även mindre komplikationer av sjukdomen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)