Den röda människan - En undersökning av människans gestaltning i sovjetisk, anti-sovjetisk och post-sovjetisk litteratur.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Författare: Emelie Johansson; [2019]

Nyckelord: Languages and Literatures;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)