Alternativa investeringsfonder : aspekter på marknadsföring och investerarkategorier

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Ludvig Wettergren; [2016]

Nyckelord: Associationsrätt; bolagsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)