"Herrar (och damer) förhandlare!" : Undersökning av fackförbundspressens framställande av yrkesgruppen läkarsekreterare 1960-2015 ur ett arbetsorganisatoriskt genusperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Ekonomisk historia

Sammanfattning:

Läkarsekreterare är en i stort sett obeforskad yrkesgrupp. Det är nästan bara kvinnor som har detta yrke.  Arbetsuppgifter eller kompetens har sällan synliggjorts. Denna studie granskar hur gruppen har beskrivits av den egna fackföreningen SKTF/Vision och försöker också förstå hur fackföreningen har arbetat för att stärka sina medlemmar. Materialet analyseras med utgångspunkt i genusvetenskaplig teori.

Metod och material

Empirin i studien är hämtad från artiklar ur fackföreningens egna tidskrifter under perioden 1960 till 2015. 

Resultat

Resultaten visar på att gruppen under hela tidsperioden upplevt en stor frustration över låga löner och osynlighet i organisationen. Satsningar på en formell utbildning och högre löner efterlyses ständigt. Det förefaller dock som om fackförbundet, trots en retorik som stödjer jämställdhet, inte lyckats förbättra status och arbetsvillkor. Förbättringsarbetet har mest präglats av tillfälliga satsningar, och en långsiktig jämställdhetsintergering verkar saknas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)