Rattling Society´s Cage in The Great Gatsby : A Marxist Analysis of Character motivation in The Great Gatsby

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Författare: Björn Brox; [2017]

Nyckelord: Gatsby; Nick; Great Gatsby; Marxist; Marxism;

Sammanfattning: The Great Gatsby är en berömd roman som först publicerades år 1926 och skrevs av F. Scott Fitzgerald. Den är väldigt kritisk till den Amerikanska drömmen, ett koncept som har blivit starkt kopplat till kapitalismen. Detta gör det lättare att analysera texten från ett Marxistiskt perspektiv trots att marxism aldrig nämns i romanen. Denna C-uppsats kommer att fokusera på vad som motiverar karaktärerna i romanen. Eftersom romanens huvudperson Jay Gatsby redan har blivit analyserad i väldigt många artiklar och uppsatser så kommer han inte analyseras i denna uppsats. Istället kommer den att fokusera på de andra framstående karaktärerna som Daisy, Tom, Myrtle, George och Nick. När deras motivationer analyseras genom ett Marxistiskt analytiskt perspektiv framkommer det väldigt tydligt att dessa karaktärer har insett att samhället de lever i inte uppfyller deras behov, och att detta kommersialiserade samhälle är orsaken för deras olycka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)