Automatiska plocksystem  - En framtida investering för Alwex?

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Den ökande internethandeln, tillsammans med en bristande kunskap inom logistik, har ökat statusen för tredjepartslogistiker på senare år. Kraven på hög flexibilitet och snabba leveranser från kunder som handlar på internet sätter hög press på leverantörer vilket innebär att behovet av effektivare orderplocksystem är större än någonsin. Det är med bakgrund av detta som Alwex Lager och Logistik AB vill undersöka möjligheten att ge sig in i en ny marknad. Därför undersöks möjligheten att få en effektiv orderplocksprocess genom att investera i ett automatiskt plocksystem.  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att jämföra egenskaper mellan de två plocksystemen, Autostore och hissautomater, samt att jämföra systemen och analysera vad som krävs vid olika plockvolymer. Till sist analyseras även investeringsbehovet för de olika systemen samt hur snabbt investeringen blir lönsam vid de olika scenarierna.  Metod: Uppsatsen är gjord som en kvalitativ flerfallstudie där datainsamlingen har skett genom semi- och ostrukturerade intervjuer med säljare och användare av automatiska plocksystem. Vidare har observationer gjorts hos användarna av de automatiska plocksystemen.  Slutsats: Författarna har jämfört olika egenskaper som automatiska plocksystem har för att hantera e-handel. E-handeln definieras av krav på snabba leveranser, hög flexibilitet och hög tillgänglighet. Med automatiska plocksystem effektiviseras plockprocessen genom att reducera och transportsträckan eftersom artiklarna kommer till plockaren istället för att plockaren ska ta sig till artiklarna. Automatiska plocksystem är väldigt flexibla, kan snabbt expanderas vid ökad efterfrågan och är mer ergonomiskt anpassade. Skillnaderna i kostnad mellan systemen är stora, då det finns klara skillnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)