Organisationsförändring inom modebranschen. En kvalitativ undersökning kring hur organisationsförändring utformas inom modebranschen i takt med digitaliseringen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)