Den perfekta hyn

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Kelly Bedmyr; [2019]

Nyckelord: Instagram; normer; visuell kommunikation; representation;

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att analysera hur hudvårdsmärken och hudvårdsanvändare konstruerar och upprätthåller föreställningar om perfekt hy och idealet om naturlig skönhet. Paradoxalt nog har detta ideal resulterat i en växande hudvårdstrend, en trend som får unga kvinnor att spendera tid, energi och pengar på ännu en aspekt av sitt yttre. Uppsatsen har en tolkande forskningsansats, och metoden består av både en kvantitativ innehållsanalys samt en semiotisk bildanalys. Målet med studien var att analysera vilken typ av hy som representeras på Instagram. Resultatet visar att den mest representerade typen av hy är ljus, ung, jämn och frisk, samt tillhör en kvinna. Hudvårdsmärkena visade på binära framställningar av hy. Detta mönster fanns även hos hudvårdsanvändarna. Den största skillnaden mellan märkena och användarna var representationen av ojämn eller sjuk hy. Användarna har en större tendens att dela med sig av material som visar icke-ideal hy.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)