Östermalms IP : Platsens betydelse i planeringsprocessen av en ny arena

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

Författare: Niklas Olsson; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Uppsatsen ämnar att behandla och beskriva varför platsen för den nya arenan för Djurgården Fotboll är så viktig utifrån supportrarnas perspektiv och var de anser att den bör ligga. För att nå denna målsättning har jag studerat olika forum för att se hur supportrarna har argumenterat i arenafrågan från 2006 fram till 2011. Jag har utöver detta även kompletterat med två stycken intervjuer med supporteranhängare till föreningen . För att förstå varför platsen för den nya arenan är viktig för supportrarna har jag använt mig av teorier om identitet och hemmet.     Mina resultat av undersökningen visar att det är framförallt de historiska värdena som medför att arenan måste byggas i ett visst område, eftersom supportrarna ser detta området som en del av klubbens och deras egen identitet.

Nyckelord: Identitet, Platsidentitet, Djurgården Fotboll, Supporter, Hemmet, Arena

 

Olsson, Niklas (2011) Östermalms IP – platsens betydelse i planeringsprocessens av en ny arena

Kulturgeografi III, Grundnivå, examensarbete för kandidatexamen i kulturgeografi, 15 hp

 

Handledare: Urban Nordin

 

Spåk: Svenska

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)