Facebook som en plattform för marknadskommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Sammanfattning:

Förr fanns det en bild av IT och internet som en gräddfil till rikedomar och att om man som företag inte hade en hemsida så var man inte med på marknaden. Idag finns samma bild fast för Facebook som är ett av världens största sociala nätverk med 727 miljoner dagliga användare. Men eftersom att Facebook är relativt nytt och förändras ofta så finns det inte mycket litteratur eller forskning på huruvida Facebook är en effektiv plattform för marknadskommunikation.

 

Denna studie ser på om Facebook verkligen är så effektivt och om man verkligen når så många människor. Detta genom att granska företaget Picards användning av Facebook som en plattform för marknadskommunikation, från lansering till idag, samt att se på huruvida de når sin målgrupp. Undersökningen görs genom kvalitativa samt kvantitativa intervjuer.

 

Resultatet visar att den tidigare forskning som finns, är aktuell än idag. Facebook är en effektiv plattform för marknadskommunikation om den sköts ordentligt och på rätt sätt. Det är viktigt att ha en strategi, ett kännande, ett engagemang och ett gensvar. Man bör även vara medveten om att det är en plattform som förändras.

 

Resultatet visar även att Picard delvis når sin målgrupp på Facebook men att kunderna i butiken är äldre än målgruppen och har förmodligen inte ett Facebook-konto och därmed inte nås av stora delar av marknadskommunikationen. Även detta är viktigt att ha i åtanke. Även bland fansen på Facebook visade sig är de flesta vara äldre än målgruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)