Avslappning som behandlingsmetod för generaliserat ångestsyndrom

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: I detta examensarbete undersöktes om den fysiska avslappningsmetoden tillämpad avslappning fungerar som behandling för ångestsjukdomen generaliserat ångestsyndrom (GAD). Den vanligaste behandlingsmetoden är kognitiv beteendeterapi och tillämpad avslappning har utvecklats för paniksyndrom, som är ett ångestsyndrom relativt likt GAD och därför är det behandlingen som här studerades. En litteraturstudieutfördes för att ta reda på om fysik avslappning kan påverka en individ med ångestsjukdomen GAD. Frågeställningarna var: kan fysisk avslappning påverka ångest hos en individ? och är fysisk avslappning ett bättre alternativ än kognitiv beteende terapi eller att inte göra något åt ångesten? Studerade vetenskapliga artiklar visade att kognitiv beteendeterapi var den bästa behandlingen, men tillämpad avslappning var ändå bättre än att vänta eller inte göra något alls. Kognitiv beteendeterapi var bättre långsiktigt och tillämpad avslappning var bättre kortsiktigt och fysisk avslappning kunde påverka ångesten. Tillämpad avslappning är en behandlingsmetod som inte kräver mycket frånvaro från arbetet, vilket tillåter att patienter kan arbeta deltid samtidigt som de behandlas och det kan bidra till att sjukskrivningstiderna minskas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)