Sökning: "matproducenter"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet matproducenter.

 1. 1. Multifunktionella möjligheter för matlandskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Clausen; [2021]
  Nyckelord :matproduktion; matlandskap; multifunktionell markanvändning; urban agrikultur; hållbar samhällsutveckling; stadsjordbruk; självförsörjning;

  Sammanfattning : Den globala livsmedelsproduktionen har stora negativa effekter för världens klimat och biologiska mångfald. En omställning av vår matproduktion är grundläggande för att förhindra fortsatt global miljöförstöring. I denna uppsats undersöks möjligheter till att i en högre grad integrera matproduktion i dagens landskapsplanering. LÄS MER

 2. 2. Mer än bara mättnad : En kvalitativ studie om värdeskapande hos lokala matproducenter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Katarina Lundgren; Carl Wickström; Isabelle Wirblad; [2019]
  Nyckelord :Lokala matproducenter; värdeskapande; upplevelse; marknadsföring; positionering;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att analysera och klarlägga de styrkor och möjligheter som lokala matproducenter besitter och kan tillvarata för att positionera sig samt främja kundens värdeskapandeprocess. Forskningsfrågor: 1. LÄS MER

 3. 3. Matkooperativ - affärsmodeller och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Karoline Johansson; [2018]
  Nyckelord :Food cooperative; food co-op; consumer cooperative; cooperative; business model; incentives; motivation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Globalization and industrialized agriculture characterize today’s food production. To support a more sustainable food system, many people choose to join a food cooperative. A food cooperative is owned and operated by its members and the objective is usually to make organic and locally produced food, at a favorable price, available to its members. LÄS MER

 4. 4. Community supported agriculture : in a Swedish context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Mikaela Nilsson; Kajsa Wejåker; [2016]
  Nyckelord :alternative food production; local food systems; shared value; crowdfunding; relationship marketing;

  Sammanfattning : Swedish agriculture faces new challenges on an aggregated level, as well as for individual farms. The number of farms in Sweden is decreasing, but the average size of farms is increasing. Much of the structured changed can be explained by the increase in global competition and the design of the CAP within the EU. LÄS MER

 5. 5. Svenska mjölkbönder, snart ett minne blott? - Markbygdens mjölkbönder i tankar om mjölkproduktionens nuvarande situation och framtidsutsikter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Beatrice Bergqvist; [2015-06-26]
  Nyckelord :Svensk; mjölkproduktion; betesmark; kollektiva; nyttigheter; biologisk; mångfald; global; marknad;

  Sammanfattning : Strukturomvandlingar inom jordbrukspolitiken har gjort att det idag krävs storskalig mjölkproduktion för att kunna konkurrera på den globala marknaden, något som har konkurrerat ut många mindre mjölkgårdar i Sverige. För cirka 30 år sedan fanns det ungefär 40 000 mjölkgårdar i landet, för att fram till idag ha sjunkit till lite över 4000 stycken. LÄS MER