National Security, Gendered Insecurity : Feminist Perspectives on Militarism, Masculinities & Security

Detta är en Kandidat-uppsats från Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

Sammanfattning: I denna uppsats granskas militariserad säkerhet i relation till kvinnors osäkerhet. Uppsatsen genomsyras av ett genusperspektiv och berör skadliga sociala normer såsom våldsuttryck knutna till maskulinitetsideal, nationens betydelse, maskuliniseringen av den säkerhetspolitiska arenan och hur den Amerikanska armén använde sig av feminisering som förhörsmetod i det skandalomsusade Irakiska fängelset Abu Ghraib. Uppsatsen finner att militariserad säkerhet utgör ett hot mot kvinnors säkerhet i och med den könsmaktsordning som upprätthålls och förstärks i samband med konflikt och militär närvaro och som resulterar i specifikt våld riktat mot kvinnor och feminiserade grupper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)