Case study of a 19th century gypsum cast of the Parthenon Frieze

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Lisa Bandgren; [2019-06-19]

Nyckelord: Plaster casts; gypsum; Parthenon Frieze; Göteborgs Museum;

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2019:15

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)