Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

Författare: Hanna Arningsmark; Camilla Meijer; [2008]

Nyckelord: inflytande; delaktighet; demokrati;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)