Har kombinationen av koffein, beta-alanin, kreatin och L-arginin någon prestationshöjande effekt på styrketränande individer? : Med en randomiserad, dubbelblind samt placebokontrollerad studiedesign.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Författare: Alexander Hedman; [2014]

Nyckelord: Pwo; kreatin; koffein; beta-alanin; L-arginin;

Sammanfattning: Bakgrund: Idag finns det en stor marknad som enbart fokuserar sig på kostillskott, vars uppgift är att få styrketränande människor att prestera maximalt. Många sätter idag sin tro på de preparat som säljs i kostillskottsbutiker, detta medför att försäljningen av kosttillskott under de senaste åren har ökat explosionsartat runt om i världen, inte minst i Sverige. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka friska, fysiskt aktiva mäns styrka, muskulära uthållighet och deras mentala tillstånd vid konsumtion av prestationshöjande preparat (PWO) med ingredienserna koffein, beta-alanin, kreatin, och L-arginin. Metod: Denna studie använde en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studiedesign där 18 fullt friska, fysiskt aktiva män deltog. Testpersonerna utförde styrketester, uthållighetstester samt tester gällande deras mentala tillstånd vid intag av PWO och placebo (PL). Testresultaten analyserades sedan i SPSS.  Resultat: Bänkpressen samt uthållighetstestet påvisade ingen signifikant skillnad (p=0,362), (p=0,195). Styrketestet i knäböj visade däremot en signifikant skillnad mellan PWO och PL (Placebo) där deltagarana presterade bättre efter PWO (p=0,007). Den mentala energinivån visade ingen signifikant skillnad mellan PWO och PL (P=0,340). PWO visade dock på en signifikant förbättring av trötthetsnivå, (P=0,002), vakenhetsnivå (P=0,003) och fokuseringsnivå (P=0,002). Diskussion: Om nu PWO till förstone är anpassat och framför allt används av personer med en tydlig träningsinriktning i egenskap av att öka styrka. Prestationsökningen är något som är viktigt för inte bara personer som tränar utan även för dem som antigen rehab-tränar eller för dem som, av olika anledningar, ordineras träning av läkare. Frågan är om PWO kan användas på annat sätt än enbart för gymintresserade personer? Slutsats: PWO har en effekt att den möjliggör en förbättring av träningsresultaten på friska styrketränande individer 24 år ± 4 år

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)