LSF och förenklat skiljeförfarande : En analys i ljuset av UNCITRAL:s nya regler för förenklat skiljeförfarande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)