Han, hon eller hen? : En studie över krigargravar från yngre järnåldern

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

Sammanfattning: På Båtgravfältet i Vendel har det hittats fjorton gravar och den första hittas i samband med byggandet av ett dike till kyrkans nya mur. Gravplatsen undersöktes första gången 1882 och det visade sig att många av gravarna hade blivit störda och utsatts sedan tidigare. Gravarna är daterade mellan 575–1050 e.Kr.  Uppsatsen beskriver hur båtgravarna i Vendel har könsbestämts som manliga krigargravar utifrån stereotypiskt manliga vapen/krigargravar. Däremot står två av gravarna ut då det fanns kvinnlig attribut som könade artefakter (pärlor). Krigargravar har traditionellt blivit tolkade som manliga gravar utifrån de begränsade binära genusrollerna. Det kommer också diskuteras om det kan ha varit någon individ som har definierat sig som icke-normativ.     

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)