Sökning: "Caroline Hägg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Caroline Hägg.

 1. 1. Entrepreneurial Opportunities : -Knowledge as an influence.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership)

  Författare :Caroline Hägg; [2014]
  Nyckelord :entrepreneurship; opportunity identification; prior knowledge;

  Sammanfattning : Entrepreneurial opportunities are found in literature to be discovered,recognized, and created by entrepreneurs. This thesis aims to explore andexplain the influences upon entrepreneurs in terms of knowledge, and knowledgesources, in the opportunity identification stage. LÄS MER

 2. 2. Förändrade medievanor kräver en förändrad undervisning : – om behovet av att använda det vidgade textbegreppet och ny teknik i undervisningen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Caroline Hägg; [2009]
  Nyckelord :medievanor; förändrad läsförståelse; digitala lärresurser; vidgat textbegrepp.;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka om elevers medievanor och attityd till läsning har förändrats de senaste åren och i så fall på vilket sätt. Undersökningen tar också upp hur IT och digitala lärresurser används i undervisningen och vad det innebär för elevernas attityd till skolarbetet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Caroline Hägg.

Din email-adress: