Sökning: ": Produktkalkyler"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden : Produktkalkyler.

 1. 1. Produktkalkylering i mindre hantverksföretag : En fallstudie på Gemla Fabrikers AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marcus Lundgren; Nilsson Tobias; [2016]
  Nyckelord :Process Mapping; Product Costing; Activity-Based Costing ABC ; Craftsmanship Manufacturing; Processkartläggning; produktkalkylering; aktivitetsbaserad kostnadskalkyl ABC-kalkyl ; hantverksmässig tillverkning;

  Sammanfattning : Course: Degree project in Logistics, the Business Administration and Economics Programme, 4FE19E, VT16 Authors: Marcus Lundgren and Tobias Nilsson Supervisor: Peter Berling Examiner: Helena Forslund Title: Product Costing in Small Craft Companies – A Case Study at Gemla Fabrikers AB Background: Today a competitive price is no guarantee to keep a company profitable. Cost control has become more central and especially cost control considering work put in to the product and tradeoffs connected to the product in question has become central to secure the company’s competitiveness. LÄS MER

 2. 2. Produktkalkylering : En intervjustudie i små tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Engelbrekt; Susanna Svensson; [2016]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; produktkalkylering; små företag;

  Sammanfattning : Mycket litteratur riktar sig åt större företag med antagandet om att det är applicerbart även för mindre företag. I Sverige finns det fem gånger så många små företag jämfört med stora och medelstora företag. Mer fokus borde riktas mot små företag. LÄS MER

 3. 3. Kostnadsanalys utmed ett Value Stream : En intervenistisk fallstudie vid Volvo Cars Body Components

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Emma Molin; Philip Olofsson; [2012]
  Nyckelord :Lean production; Value stream; Value stream costing; Value stream mapping;

  Sammanfattning : Bakgrund: Volvo Cars Body Components (VCBC) tillverkar och levererar karosskomponenter till Volvo Cars. För sex år sedan påbörjade VCBC sin implementering av lean production. För att beräkna de kostnader som uppstår i produktionen använder VCBC produktkalkyler. LÄS MER

 4. 4. Update production calculations and verify the electrical components in control cabinets to air dehumidifiers

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Johan Brorson; Jessica Gatenberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten beskriver respondenternas examensarbete, hos företaget Elektromontage AB i Söderköping, som bestått i att uppdatera EL-CAD-ritningar och produktkalkyler för styrskåpstillverkningen avsedd för kunden Seibu Giken DST AB. Målet har varit att genom byte av tillverkare för ingående komponenter där det varit möjligt få ned tillverkningskostnaderna för skåpen samt tillse att elritningarna följer de nya standarderna och att kalkylernas struktur förenklas och standardiseras samt att priser uppdateras. LÄS MER

 5. 5. Varulagervärdering - En studie över hur tillverkande företag värderar varor i olika färdigställandegrad

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Haglind; Peder Göransson; [2011]
  Nyckelord :Management of enterprises; varor under tillverkning; indirekta kostnader; produktkalkyler; Varulager; värdering; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras hur tillverkande företag värderar sina varulager samt vilka svårigheter som uppstår med att fördela indirekta kostnader på varor som befinner sig i olika stadier av tillverkningsprocessen. För att genomföra detta har vi studerat området varulager och därigenom skapat oss en förståelse för vilka lagar och regleringar som finns på området, samt satt oss in i vad som är skrivet och vilka teorier som finns. LÄS MER