Sökning: "Processkartläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet Processkartläggning.

 1. 1. Analys av Implementeringsmetoder för Lean Administration : En studie om slöserier och utmaningar

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Christin Morberg; [2019]
  Nyckelord :Lean Administration; Lean Office; värdeflödesanalys; processkartläggning; effektivisering;

  Sammanfattning : This thesis is the final result of an investigation aimed at studying how Lean administration best can be implemented in an existing service company to standardize the processes they already have, as a result of a quality assurance and effectivization of the daily labor. The study took place in the autumn of 2018 at the case-company Deva Mecaneyes in Västerås where a value-stream-mapping has been mapped and analyzed. LÄS MER

 2. 2. Processkartläggning : Fokus på offensiv kvalitetsutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Meki Mehmedi; [2018]
  Nyckelord :cornerstone model; offensive quality development; organizational learning; PDSA-cycle; process mapping; process management; hörnstensmodellen; offensive kvalitetsutveckling; organisatoriskt lärande; PDSA-cykel; processkartläggning; processledning;

  Sammanfattning : Many organizations today work with offensive quality development to meet market and society changes in general. In the study, a dive company has been studied based on principles of offensive quality development. The company has a turnover of 80-90 million SEK and have 50 employees. LÄS MER

 3. 3. Förbättring av ritningshantering hos ABB Industrial Automation Control Technologies

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Andreas Björklund; Viktor Ljunggren; [2018]
  Nyckelord :Quality; Cost of poor quality; Process management; PDSA; CCM; drawings; drawing management; Kvalitet; Kvalitetsbristkostnader; Processkartläggning; PDSA; CCM; ritning; ritningshantering;

  Sammanfattning : Cost of poor quality describes what the lack of quality costs an organization. By understanding what the concept is and how it can be translated into a specific organization, it creates the conditions for eliminating them, and it can generate a saving of up to 30% of the organization's turnover. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av plockprocessen - högfrekventa artiklars dubbla lagerplacering : En fallstudie på Staples Sweden AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Timur Khadizov; [2018]
  Nyckelord :Logistik; Orderplockprocess; Automatiserat lager; Processkartläggning; Förbättringsåtgärder; högfrekventa artiklar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många processer som är viktiga för att ett lager ska fungera så optimalt som möjligt. En av dessa processer spelar stor roll för att en lagerverksamhet ska vara effektiv och denna är plockprocessen. Fungerar inte denna process väl – påverkas kunden på ett negativt sätt. LÄS MER

 5. 5. Developing a product costing model using Process-Based Cost Modeling : A case study of early stage cost estimation in a multinational agricultural cooperative

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Alexander Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Process-based cost modeling; product costing; batch costing; full costing; continuous operations; process mapping; early stage product costing; Process-based cost modeling; produktkalkylering; hybridkalkyl; processproduktion; orderkalkyl; processkalkyl; processkartläggning; tidiga kostnadsbedömningar;

  Sammanfattning : Product costing can be used to estimate potential future costs and revenues associated with a product. In the development of new products early cost estimates can be used to support decision making regarding which products are worth pursuing, and which production processes that are the most profitable. LÄS MER