Sökning: "Är det skrivet så är det skrivet"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden Är det skrivet så är det skrivet.

 1. 1. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helena Persson Lannér; [2020]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; yrkesroll; rollskapande; informellt lärande; agerande; förväntningar; professionalitet;

  Sammanfattning : Ämnet för detta arbete är landskapsarkitektstudenters erfarenheter och förväntningar av att lära sig rollen som professionell landskapsarkitekt. Syftet är att skapa förståelse för de externa och interna drivkrafter som påverkar studenters beteende och inlärning samt att belysa uppenbara men bitvis dolda strukturer som ligger till grund för samtida landskapsarkitekturutbildning. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av migrationsmetoder för databaser : Jämförelse mellan Export/Import och ETL utifrån den mest lämpade metoden för att effektivisera en databas

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Felicia Asplund; [2020]
  Nyckelord :XLENT Sundsvall; Data Migration; Web Application; Databases; PostgreSQL.; XLENT Sundsvall; Data Migration; Webbapplikation; Databaser; PostgreSQL.;

  Sammanfattning : Migration av data innebär att data flyttas från en databas till en annan. Denna åtgärd kan företag behöva av olika skäl, till exempel för att ändra språk eller förnya befintlig databas. Något som diskuteras är hur denna process ska ske och hur data migreras på bästa smidigaste sätt. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av processen att hantera 3D-modeller med förberäknad ljussättning : Användning av Continuous Delivery med Unity

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Anton Olason; [2020]
  Nyckelord :Product configurator; Visualization; Precomputed lighting; Baking; Continuous Delivery; Unity; Action Design Research; Produktkonfigurator; Visualisering; Förberäknad ljussättning; Bakning; Continuous Delivery; Unity; Action Design Research;

  Sammanfattning : Vid köp av konfigurerbara produkter som till exempel hus eller sängar på internet är det viktigt att kunden kan erbjudas en realistisk visualisering för att kunna få en känsla för hur den färdiga produkten kommer att se ut. En metod för att skapa visualiseringen är att från en miljö uppbyggd av 3d-modeller som anpassas efter kundens val skapa en rendering i realtid. LÄS MER

 4. 4. Konstruktörers och entreprenörers behov och utmaningar för ökad BIM-användning inom byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Emma Lööv; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Just nu sker en digitalisering som vissa kallar den fjärde industriella revolutionen. Den syftar till att industrier kan bli uppkopplade genom sakernas internet. Det här arbetet studerar en liten del av byggsektorns möjlighet till digitalisering i form av tredimensionella modeller som bygghandlingar. LÄS MER

 5. 5. Undersökning om likströmmars påverkan på jordfelsbrytare

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Alexander Axelsson; Viktor Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Jordfelsbrytare;

  Sammanfattning : Denna rapport är ett examensarbete skrivet av studenter på Högskolan i Halmstad som läser elektroingenjörsprogrammet med inriktning elkraftteknik. Examensarbetet beskriver en undersökning av jordfelsbrytare, med fokus på jordfelsbrytare av typ A och hur deras beteende ändras vid närvaro av likströmmar. LÄS MER