Sökning: "ångest kbt"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden ångest kbt.

 1. 1. Ger mindfulness ökad viktminskningseffekt vid behandling av övervikt eller fetma?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Eva Odlander; Hanna Södergren; [2019-06-25]
  Nyckelord :mindfulness; viktminskning; övervikt; fetma; Mindfulness; weight loss; obesity; overweight;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är en av dagens ledande orsaker till ökad morbiditet ochmortalitet. Över hälften av den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller fetma, vilket ställerstora krav på sjukvården. Övervikt och fetma kan orsaka psykiskt lidande som depression, ångestoch stigma. LÄS MER

 2. 2. Rumineringsfokuserad KBT för depression, ångest och insomni - tidiga tecken på behandlingseffekt av en transdiagnostisk gruppbehandling i primärvårdskontext

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Felicia Dunér; Linnea Modén; [2019]
  Nyckelord :rumineringsfokuserad kognitiv beteendeterapi; RFKBT; repetetivt negativt tänkande; RNT; transdiagnostik; samsjuklighet; depression; ångestsyndrom; insomni; sömnspecifik oro; generell oro.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. What matters in the end? : En experimentell faktoriell uppföljningsstudie som undersöker effekten av olika behandlingskomponenters betydelse för internetbaserad kognitiv beteendeterapi för vuxna med depressiva besvär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Karin Nachtweij; Emma Fransson; [2019]
  Nyckelord :IKBT; depression; långstidsuppföljning; internetförmedlad KBT; kunskap; Robin; ångest; psykoedukation; prediktor; behandlingskomponenter; mixed faktoriell design;

  Sammanfattning : Depression is one of the most common psychiatric health problems worldwide which causes great suffering among the affected individuals and causes heavy national economic losses. Few studies have examined the treatment effects of various treatment components in Internet cognitive behavioral therapy (ICBT) as well as the long term effects for depression. LÄS MER

 4. 4. Mödrars upplevelser av postpartumdepression : - En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jennie Nordvall; Cecilia Ohlson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) är en depression som uppstår i samband med förlossning och drabbar 10-15% av nyblivna mödrar. Symtomen debuterar ofta inom den första månaden och påverkar moderns psykiska hälsa, sinnesstämning, tankar och beteende samt anknytningen mellan modern och barnet. LÄS MER

 5. 5. Affect regulation and exhaustion disorder: what's the connection?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Dautovic Bergh; Jenny Damsgaard Rapp; [2018]
  Nyckelord :emotion regulation; affect regulation; burnout; exhaustion disorder; stress; KEDS; DERS; HADS; primary care; stress management; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om det finns en koppling mellan minskade symtom av utmattningssyndrom och förbättrad affektreglering. Tjugosex patienter med utmattningssyndrom utifrån Socialstyrelsens kriterier deltog i 6 till 14 KBT- (11 patienter) eller PDT/IPT-fokuserade (15 patienter) behandlingstillfällen som fokuserade på symtomlindring och ökad uppmärksamhet på olika kroppsliga sensationer: utmattning, stressnivå och känslor. LÄS MER