Sökning: "ödesdigra ögonblick"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ödesdigra ögonblick.

 1. 1. Commissioning of the First Insertion Devices on the 1.5 GeV Storage Ring in MAX IV

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Hampus Månefjord; David Hill; [2018]
  Nyckelord :MAX IV; Accelerator physics; Synchrotron; light source; insertion device; Elliptically Polarized Undulator; EPU; Linear Optics from Closed Orbits; LOCO; beamline commissioning; betatron beat; undulator; wiggler; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When installing an insertion device (ID) in a storage ring the electron beam is affected. The positional displacement and angle deflection is called orbit displacement (OD) and higher order effects such as focusing of the electron beam are referred to as linear optics. LÄS MER

 2. 2. ”Det är en evig jakt på vad 'själv' är.” - Lokal livspolitik kvalitativt utforskad.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Thomas Lundström; [2013]
  Nyckelord :Giddens; livspolitik; ödesdigra ögonblick; senmodernitet; reflexivitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Anthony Giddens skriver om senmodernitetens reflexivitet i ”Modernitet och självidentitet - Självet och samhället i den senmoderna epoken” från 1991. I boken beskrivs begreppen ”Livspolitik” och ”Ödesdigra ögonblick”, och utifrån dessa analyserar studien åtta individers intervjuer. LÄS MER

 3. 3. "Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare" En studie om studenters förhållande till sms-lån

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Mona Frisell; Lena Lumme; [2008]
  Nyckelord :sms-lån; hög ränta; högskolestudenter; konsumtion; ödesdigra ögonblick; abstrakta system och symboliska tecken;

  Sammanfattning : Sms-lån har som fenomen varit ett hett ämne i media under 2007. Detta bl.a. för att Kronofogdemyndigheten uppmärksammat att många ungdomar mellan 18-25 år har ådragit sig betalningsanmärkningar pga. LÄS MER