Sökning: "21:a århundradet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden 21:a århundradet.

 1. 1. Ett femte evangelium : Med Bachs kyrkokantater i det 21:a århundradet

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :David Åberg; [2021]
  Nyckelord :Kyrka; kyrkomusik; Johann Sebastian Bach; kör; gudstjänst; liturgi; barock; kantat; kyrkokantat; musik; Leipzig; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : Johann Sebastian Bachs kantater för kyrkoåret skrevs i en annan tid, de har ett annat språk, både skriftligt och textligt, än vad kanske dagens gudstjänstbesökare är vana vid. För att göra dessa mästerverk relevanta idag behövs, tror jag, en varsam redigering. LÄS MER

 2. 2. Loudden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Ossian Tove; [2020]
  Nyckelord :En nutida Trädgårdsstad;

  Sammanfattning : Hälften av Sveriges befolkning bor idag i villor. De är attraktiva för många, men belastar miljön på flera sätt - hög energiförbrukning, stor materialåtgång vid uppbyggnad och ombyggnad, stor utbredning och bilberoende är de viktigaste faktorerna som belastar miljön. LÄS MER

 3. 3. Analyzing Radial Basis Function Neural Networks for predicting anomalies in Intrusion Detection Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sai Shyamsunder Kamat; [2019]
  Nyckelord :anomaly; cyber security; evaluation; machine learning; radial basis function; random forest classifier; supervised learning; anomali; cybersäkerhet; utvärdering; maskininlärning; radialbaserad funktion; slumpmässig skogsklassificering; övervakad inlärning;

  Sammanfattning : In the 21st century, information is the new currency. With the omnipresence of devices connected to the internet, humanity can instantly avail any information. However, there are certain are cybercrime groups which steal the information. LÄS MER

 4. 4. Hållbara städer i praktiken -En jämförande studie mellan Hammarby Sjöstad och Tangshan Bay Eco-city med utgångspunkt i planering utifrån hållbara modeller och hållbart stadsbyggande.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Halldin; Elin Helgesson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; hållbara städer; hållbar planeringsmodell; Hammarby Sjöstad; Tangshan Bay Eco-city; SymbioCity;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har sedan 1987 definierats enligt Brundtlandrapporten "Vår gemensamma framtid" som en utveckling där dagens generations behov tillfredsställs utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Mångtydigheten i begreppet hållbar utveckling har däremot skapat en diskussion i samhället om vad som ska ingå i tolkningen av begreppet och år 1992 i Rio de Janeiro hölls en konferens där man arbetade fram ett program för en hållbar samhällsutveckling, Agenda 21, ett handlingsprogram för det 21:a århundradet. LÄS MER

 5. 5. Vet han att han tror? : En studie av Christer Sturmarks kunskapssyn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jörgen Säteraas; [2017]
  Nyckelord :religionsfilosofi; epistemologi; christer; sturmark; kunskapssyn; vet; han; att; han; tror; philosophy; epistemology; tro; veta; vetande; nyateism; ateism; atheism; new; kunskapsteori; kunskap; knowledge; tro; vetande; 3.0; upplysning; 21:a århundradet;

  Sammanfattning : The modern swedish atheism is led by Christer Sturmark, chairman of Humanisterna, the swedish humanists. In this essay I study the epistemology of Christer Sturmark to find out on what basis he makes his assumptions about knowledge, faith, belief and his view that scientism is the only way to reach real knowledge. LÄS MER