Sökning: "Aerodynamik"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Aerodynamik.

 1. 1. Utveckling av fäste och skyltar för bakrutetorkare på personbilar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Gustav Johansson; Emelie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :wiper; rear window; sign; mount; car; symbol; means of expression; product design; torkare; bakrutetorkare; skylt; fäste; bil; symbol; uttryckssätt; produktutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete inom integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde. Arbetet utfördes i samarbete med företaget The Best of Sweden AB där uppdraget var att utveckla ett fäste och skyltar för bakrutetorkare på personbilar. LÄS MER

 2. 2. A study on Friction Boundary Conditions with Unicorn/FEniCS-HPC

  Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

  Författare :Irene Natale; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to present and validate a boundary condition formulation for CFD problems that includes a friction parameter. In the first part of the thesis the incompressible Navier-Stokes system of equations and the friction boundary conditions are presented. LÄS MER

 3. 3. Fordonsdynamiska effekter av en justerbar multi-element vinge jämfört med en single-element vinge för sportbilar - En teoretisk studie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jacob Lind; [2019]
  Nyckelord :DRS; bakvinge; justerbar; single-element; multi-element; fordonsdynamik; fordonsmekanik; sportbilar; superbilar; klaffsystem; analys; teknik; downforce;

  Sammanfattning : Sportbilsbranchen har utvecklats i flera decennier och det råder en konstant efterfrågan för nya idéer och teknologier som kan förbättra sportbilar. Detta stämmer framförallt in inom superbilsbranchen, där det är en stor konkurrens mellan företag om vem som först utvecklar nya teknologier som gör deras bilar till de attraktivaste på marknaden. LÄS MER

 4. 4. IMPROVING THE REPRESENTATION OF 1D PERFORMANCE COMPRESSOR MODEL

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Alexandre Lions; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis project was carried out at SAFRAN AIRCRAFT ENGINES in France with goal to check the feasibility of implementing 1D validated aerodynamic models into the engine performance models. It is a part of a wider project of improving the representation of transient and steady effects that are missing in 0D representations. LÄS MER

 5. 5. Discars flygegenskaper : Baserat på aerodynamiska mätningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Rasmus Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Discgolf; aerodynamics; flight ratings; Discgolf; aerodynamik; flygegenskaper;

  Sammanfattning : Detta projekt undersöker möjligheterna att bedöma   discar avsedda för discgolf efter en skala grundad i vetenskapliga tester.   Tester görs i vindtunneln hos Sportstech Research Centre vid   Mittuniversitetet i Östersund i samarbete med Kastaplast AB. LÄS MER