Sökning: "Aerodynamik"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Aerodynamik.

 1. 1. A study on Friction Boundary Conditions with Unicorn/FEniCS-HPC

  Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

  Författare :Irene Natale; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to present and validate a boundary condition formulation for CFD problems that includes a friction parameter. In the first part of the thesis the incompressible Navier-Stokes system of equations and the friction boundary conditions are presented. LÄS MER

 2. 2. Fluid motion analysis in the cryogenic tanks of the upperstage of Ariane 5 during the ascent phase

  Master-uppsats, KTH/Aerodynamik

  Författare :Christophe Montsarrat; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the frame of the improvement of the performances for Ariane 5, an analysis iscarried out to explain the pressure drop observed in the ascent phase of some flights inthe liquid hydrogen (LH2) tank of the upper stage. This stage is mainly idle until therocket is out of the atmosphere but is submitted to important excitation throughoutthe ascent phase in the atmosphere. LÄS MER

 3. 3. En samverkan mellan högkapacitetstransporter och torrhamnar : Kartlagt utifrån triple bottom line

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Cajsa Larsson; Lina Johansson; [2017]
  Nyckelord :HCT; LHV; sustainability; triple bottom line; dry port; intermodal transport; inland terminal.; HCT; LHV; hållbarhet; triple bottom line; torrhamn; intermodal transport; inlandsterminal.;

  Sammanfattning : Hållbarhet har blivit ett aktuellt ämne inom de flesta verksamheter och strävan är erhålla en ekonomisk vinning utan att äventyra naturresurser, människan och samhället. Verksamheters förmåga att distribuera gods säkert, snabbt och kostnadseffektivt är avgörande för internationell och inrikes handel och ekonomisk utveckling. LÄS MER

 4. 4. Aerodynamiskt fotstöd : Utveckling av individanpassat fotstöd för paracyklist

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Fredrik Edman; Jonathan Jansson; [2016]
  Nyckelord :Paracykling; Handcykling; Aerodynamik;

  Sammanfattning : This project has focused on aerodynamics in hand cycling. Hand cycles are used by people with disabilities, paralysis or amputation of a lower limb.The idea for the project was initiated by a para-cyclist who suspected that his feet were causing an unnecessarily large air resistance when racing. LÄS MER

 5. 5. Skyddande enhet till kontaktlös alkoholmätare för utomhusbruk : Fallstudie och konstruktion av skyddande enhet

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering; Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Hampus Oderstad; William Heikinaho; [2016]
  Nyckelord :alkoholmätare; alkomätare; alkosensor; IR-teknologi; infraröd; infraröd sensor; kontaktlös; breath alcohol analyzer; skyddande enhet; utomhusbruk; NDIR; vattenavvisande konstruktion; aerodynamik; identifikationsmoduler; identifikationspassager; IR sensor; NDIR; antropometri; ergonomi; IR teknologi; plastkonstruktioner plast för utomhusbruk.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER