Sökning: "Agnes Wevel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Agnes Wevel.

  1. 1. The Impact of Direct Democracy : A quantitative study examining the effect of direct democracy on abortion policy responsiveness regarding public opinion on abortion in Latin America

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Agnes Wevel; [2018]
    Nyckelord :Direct Democracy; Abortion; Latin America; Policy Responsiveness; Public Opinion;

    Sammanfattning : .... LÄS MER