Sökning: "Alejandra Wahlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alejandra Wahlund.

  1. 1. Ledarskap i klassrummet : En studie av erfarenheter hos erkänt duktiga ledare inom läraryrket

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Hannah Kling; Alejandra Wahlund; [2019]
    Nyckelord :Pedagogik; Grundskola; Intervjuer; Lärare; Ledarskap;

    Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka vad lärare genom erfarenhet anser om ledarskap i klassrummet samt hur de använder sitt ledarskap för att skapa förutsättningar för lärande. Den metod som tillämpats i studien är fokuserade gruppintervjuer med lärare som är erkänt duktiga inom ledarskap. LÄS MER