Sökning: "Alternative media"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade orden Alternative media.

 1. 1. The buzzing future of food: Opportunities and barriers for Denmark to normalize insects as a sustainable meat alternative

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Selja Snorradottir; [2019]
  Nyckelord :edible insects; meat alternative; integral theory; barriers; opportunities; sustainability science; Denmark; Social Sciences;

  Sammanfattning : Insects have been recommended by the FAO as a sustainable food alternative to meat. Despite their nutritional quality and sustainability, most Western countries still see insects as belonging far away from the dinner table. Although still a niche market, Denmark has been at the forefront of innovation and adoption of edible insects. LÄS MER

 2. 2. Examining Machine Learning as an alternative for scalable video analysis

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Niclas Ragnar; Zoran Tolic; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; MLaaS; Microsoft; Google; DeepAI; Aylien; video analysis; transcription; translation; summarisation; Word Error Rate; BLEU; Maskininlärning; MLaaS; Microsoft; Google; videoanalys; transkribering; översättning; sammanfattning; word error rate; BLEU;

  Sammanfattning : Video is a large part of today’s society where surveillance cameras represent the biggest source of big data, and real-time entertainment is the largest network traffic category. There is currently a large interest in analysing the contents of video where video analysis is mainly conducted by people. LÄS MER

 3. 3. Motivators and barriers of bulkfood store customers : An examination through the application of the Theory of Planned Behavior

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julian Valerius; Niklas Wolf; [2019]
  Nyckelord :Bulk foods; Zero waste; Packaging Free; Theory of Planned Behavior; TPB; Unverpackt; Unverpackt Laden;

  Sammanfattning : The pollution of the oceans through plastics has received global wide media coverageover the last years. Also, micro-plastics in ground water and even in fish had beendetected, which leads to increased awareness of waste-reduction. LÄS MER

 4. 4. Intersektionella maktrelationer inom etablerad och alternativ media : En jämförande innehållsanalys på nyheter om sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Erik Lundh; [2019]
  Nyckelord :Me too; Intersectionality; agenda-setting theory; news media; Me too; Intersektionalitet; agendasättande journalistik; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Efter uppkomsten av hashtaggen #metoo blev sexuella övergrepp och trakasserier ett starkt diskuterat ämne i Sverige och flertalet personer blev uthängda i media efter anklagelser om sexualbrott. Med en rådande oro om hur informationspåverkan kan vara negativ påstod flera forskare att media agerat rättegång genom att de hängts ut utan att ges chansen att försvara sig själva. LÄS MER

 5. 5. Ja till livet : En kvalitativ textanalys av Världen idags framställning av Irlands ändrade abortlag

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Otto Jaksch; Matilda Bank; Emelie Nordlund; [2019]
  Nyckelord :Abortion; critical discourse analysis; argumentation analysis; alternative media; value conservatism.; Abort; kritisk diskursanalys; argumentationsanalys; alternativa medier; värdekonservatism;

  Sammanfattning : Abortlagen är en fråga som väcker diskussion världen över. Irland har länge haft en av världens strängaste abortlagar men efter en folkomröstning 2018 kom lagen att ändras och är nu ersatt med vad som kallas en mer liberal abortlag. LÄS MER