Sökning: "Alva Rosager"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alva Rosager.

  1. 1. Commuting to Skåne’s Regional Centers - A Quantitative Study of Opportunities and Possible Consequences for Students

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

    Författare :Alva Rosager; [2019]
    Nyckelord :school commute; time geography; public transport; school choice; Skåne; Social Sciences;

    Sammanfattning : Region Skåne has designated seven regional centers in Skåne: Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Hässleholm, Kristianstad and Ystad. These centers are to be, among other things, providers of key services. LÄS MER