Sökning: "Always you"

Visar resultat 1 - 5 av 488 uppsatser innehållade orden Always you.

 1. 1. Personalens Makt : Om självbestämmande och integritet i gruppbostäder

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Catrin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Funktionsnedsättningar; LSS; gruppbostad; makt; integritet; självbestämmande; sexualitet; mat;

  Sammanfattning : There are many reasons why people need support and help from others. One may be that you live with a disability. The ones who help, often staff has a role as a helper. To be able to help you have automatic power because a person who helps is neither powerless nor helpless. LÄS MER

 2. 2. Med smak av Öland : En studie om platsens betydelse vid utvecklingen av en kulinarisk destination

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Isabelle Lundgren; [2020]
  Nyckelord :culinary tourism; culinary tourists; cooperation; countryside; kulinarisk turism; kulinariska turister; samarbete; landsbygd;

  Sammanfattning : Att resa med anledningen av att i viss mån delta i upplevelser relaterade till mat betraktas som matturism, gastronomisk turism eller kulinarisk turism. Samtidigt som mat alltid har varit en viktig del i människors liv, går det nu att se att mat utgör en stor del av turisternas resebudget. LÄS MER

 3. 3. Climate adaptation for coastal zones : benefits and tradeoffs in a southern Swedish case

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Johan Singharat Borner; [2020]
  Nyckelord :adaptation; climate change; coastal squeeze; sea level rise; flood; resilience; storm surge;

  Sammanfattning : Climate change in coastal areas implies sea level rise and more frequent extreme weather events causing floods. Floods cause property damage and risk to people as the coastal zones many times are built and developed environments. Besides from this, the coastal zones have high ecological values connected to the coastal dynamics. LÄS MER

 4. 4. En flödande process - Mitt konstnärliga skapande som scenkonstnär inom musikal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Johanna Kalliokulju; [2019-10-08]
  Nyckelord :Flow; Konst; Inpsiration; musik; process;

  Sammanfattning : To create has always been part of me. In some ways a terapeutic form in which I can express my deepest emotons, to something that I need in order to exist. So I’ve been wondering about the process of creativity and how I do it. How my own process of creativity works and what happens when you get in’’the zone’’ of creating a piece of art. LÄS MER

 5. 5. Träförbindningar – En undersökning av medier för hantverksintroduktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Elias Björnskär; [2019-05-27]
  Nyckelord :3D-animations; SketchUp; wooden joints; plans; 3D-models; träförbindningar; interaktiv; 3D-modell; ritningar;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 2019.... LÄS MER