Sökning: "Alyaá Tabbah"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alyaá Tabbah.

 1. 1. Evaluating digital twin data exchange between a virtual and physical environment regarding lighting quantity

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Alyaá Tabbah; [2021]
  Nyckelord :Digital Twin Technology; Physical and Virtual Environment; Data Exchange and Lighting Environment;

  Sammanfattning : Building Information Management and Digital Twin technology with help of Smart lights can optimizethe built environment impacting our health and well-being, by providing the right amount of light at theright time of day. Lighting simulation is challenging, due to the strict requirements to represent reality. LÄS MER

 2. 2. Översiktsplanering för minskad boendesegregation : En jämförelse mellan Nässjö, Ronneby och Vellinge Kommun

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Alyaá Tabbah; Sawsan Abed El-Mawla; [2019]
  Nyckelord :Overview planning; housing segregation; integration; housing and functional mix.; Översiktsplanering; boendesegregation; integration; boende och funktionsblandning.;

  Sammanfattning : Syfte: Segregation har blivit aktuellt för kommunerna i Sverige under de senaste åren.Den ojämna fördelningen av människor beror främst bland annat på sociala ochekonomiska anledningar, vilket skapar den så kallade boendesegregation. LÄS MER