Sökning: "Amanda Bolmvik Palmgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Bolmvik Palmgren.

  1. 1. "Man måste få bättra sig" : En retorisk textanalys av Fredrik Virtanens självförsvar efter anklagelserna i samband med #metoo.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Amanda Bolmvik Palmgren; Lisa Gustafsson; [2019]
    Nyckelord :retorik; textanalys; apologia; Fredrik Virtanen; #metoo; självförsvar;

    Sammanfattning : Under hösten 2017 fick #metoo en enorm spridning i sociala medier. Rörelsen har beskrivits som en nutida revolution, och av länderna i Norden hade metoo-rörelsen störst genomslag i Sverige. LÄS MER