Sökning: "självförsvar"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet självförsvar.

 1. 1. "Man måste få bättra sig" : En retorisk textanalys av Fredrik Virtanens självförsvar efter anklagelserna i samband med #metoo.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Bolmvik Palmgren; Lisa Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :retorik; textanalys; apologia; Fredrik Virtanen; #metoo; självförsvar;

  Sammanfattning : Under hösten 2017 fick #metoo en enorm spridning i sociala medier. Rörelsen har beskrivits som en nutida revolution, och av länderna i Norden hade metoo-rörelsen störst genomslag i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor som mördar sina intima partners

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Shebani Lana; Pietroczuk Julia; [2019]
  Nyckelord :intimt partnermord; Partnervåld; The battered woman syndrome; Kvinnor som mördar; Victim precipitation; Social kognitiv inlärningsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors brottslighet utgör endast en minimal del av brottsligheten som existerar, eftersom det i regel är män som begår brott. Detta speglas av brist på kunskap om kvinnliga förövare. Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa det studerade ämnet och på så sätt öka uppmärksamheten i samhället för kvinnliga mördare. LÄS MER

 3. 3. Narrativ för legitimitet i Michoacán - Organiserat självförsvar som respons till statlig frånvaro

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Diego Monsivais Garcia; Harald Frendin; [2019]
  Nyckelord :narrativ; legitimitet; våldsmonopol; självförsvar; Mexiko; Michoacán; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I ett scenario där tre aktörer tävlar mot varandra för att vinna den mexikanska delstaten Michoacáns förtroende, och därigenom legitimiteten att tillhandahålla dess säkerhet, har narrativen en avgörande roll. Därav genomförs i denna uppsats en narrativanalys av händelseförloppet i Michoacán där vi tittar närmre på och kartlägger de berättelser aktörerna ger uttryck för. LÄS MER

 4. 4. Kampsport för kvinnor : En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar kvinnor till att börja och fortsätta träna kampsport

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Malin Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Physically active; Gender; Health; Martial arts; Norm; Self-defense; Security; Fysiskt aktiv; Genus; Hälsa; Kampsport; Norm; Självförsvar; Trygghet;

  Sammanfattning : Martial arts for women - A quantitative study of which factors that influence women to start and to continue the training of martial arts .... LÄS MER

 5. 5. En grafisk profilering för Falu Ju-jutsuklubb

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Linnea Isebrink; [2018]
  Nyckelord :Graphic design; graphic identity; graphic profile; ju-jutsu; Grafisk design; grafisk identitet; grafisk profil; ju-jutsu;

  Sammanfattning : Arbetet har genomförts i samarbete med Falu Ju-jutsuklubb som var i behov av en ny grafisk profil och en hemsida. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur den grafiska profilen och hemsidan bör utformas för att göra nuvarande medlemmar stolta över sin klubb samt locka nya medlemmar. LÄS MER