Sökning: "självförsvar"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet självförsvar.

 1. 1. Bevisfrågor och staters rätt till självförsvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Andersson; [2020]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; rätten till självförsvar; art. 51 FN-stadgan; bevisfrågor; bevisnormer; Oil Platforms; bevistema; bevisbörda; beviskrav; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Staters rätt till självförsvar är ett undantag till det generella våldsförbudet och utgör ett såväl centralt som flitigt omskrivet område inom folkrätten. Regleringen för rätten kan påstås vara relativt enkel att återge så som den uttrycks i art. 51 av FN-stadgan och i ljuset av den internationella sedvanerätten. LÄS MER

 2. 2. Under the Weapons the Laws Remain Silent - A Qualitative Content Analysis of the Idea and Value of the International Court of Justice as a Legal Norm Maker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Felicia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Nuclear Weapons; Advisory Opinion; International Court of Justice; Legal Development; International Community; United Nations General Assembly; International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur ICJ influerar internationell rätt som legal normsättare till det internationella samfundet. Frågeställningen var: hur konceptualiseras idén om ICJ och dess värde för det internationella samfundet av FN:s generalförsamling och domarna som dömde i samband med kärnvapensrådgivningen? Primärmaterialet utgjordes av valda sektioner i de åtta resolutionerna från FN:s generalförsamling som ledde till en rådgivningsbegäran och valda paragrafer ur rådgivningen från 1996. LÄS MER

 3. 3. "Man måste få bättra sig" : En retorisk textanalys av Fredrik Virtanens självförsvar efter anklagelserna i samband med #metoo.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Bolmvik Palmgren; Lisa Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :retorik; textanalys; apologia; Fredrik Virtanen; #metoo; självförsvar;

  Sammanfattning : Under hösten 2017 fick #metoo en enorm spridning i sociala medier. Rörelsen har beskrivits som en nutida revolution, och av länderna i Norden hade metoo-rörelsen störst genomslag i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor som mördar sina intima partners

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Shebani Lana; Pietroczuk Julia; [2019]
  Nyckelord :intimt partnermord; Partnervåld; The battered woman syndrome; Kvinnor som mördar; Victim precipitation; Social kognitiv inlärningsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors brottslighet utgör endast en minimal del av brottsligheten som existerar, eftersom det i regel är män som begår brott. Detta speglas av brist på kunskap om kvinnliga förövare. Syfte: Syftet med uppsatsen är att belysa det studerade ämnet och på så sätt öka uppmärksamheten i samhället för kvinnliga mördare. LÄS MER

 5. 5. Rätten till nödvärn - en granskning av försvarlighetsbedömningen för polis och privatperson gällande skjutvapenvåld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carolina Lundh; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; nödvärn; polis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Människor har rätt att försvara sig själva, så kallat nödvärn, vid situationer då de blir utsatta för ett angrepp. I denna uppsats utreds hur nödvärnsrätten ser ut i Sverige och hur poliser och privatpersoner bedöms då de använt skjutvapen i självförsvar. LÄS MER