Sökning: "Amanda Hugh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amanda Hugh.

  1. 1. Do we have a common interest? : Cultivating relationships or spreading information; a study of Strategic Political Communication on Facebook.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

    Författare :Sean Rembe Mc Hugh; Amanda Gibbs Sjödin; [2015]
    Nyckelord :political communication; strategic communication; reputation management; relationship marketing;

    Sammanfattning : Title: Do we have a common interest? - Cultivating relationships or spreading information; a study of Strategic Political Communication on Facebook.Authors: Amanda Gibbs Sjödin & Sean Rembe Mc HughCourse: Medie- och Kommunikationsvetenskap C, Bachelor Thesis Paper, 15hp, HT 2014. LÄS MER