Sökning: "Anders haag"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anders haag.

 1. 1. Psykologin bakom skadeprevention inom tyngdlyftning, styrkelyft, Crossfit och kroppsbyggning. : En Kvalitativ studie ur coachers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anders Björk; Jonathan Haag; [2015]
  Nyckelord :Bodybuilding; Coach; Crossfit; Olympic weightlifting; Powerlifting; Psychology; Stress-injury model.; Coach; Crossfit; Kroppsbyggning; Psykologi; Stress-skademodellen; Styrkelyft; Tyngdlyftning.;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med föreliggande studie var att undersöka på vilket sätt coacher inom tyngdlyftning, styrkelyft, Crossfit och kroppsbyggning implementerar preventiva strategier designade för att förebygga skador genom inverkan på psykologiska riskfaktorer. Vidare var det av intresse att undersöka vilka personlighetsdrag hos en idrottare som coacher upplevde ökade risken för skador. LÄS MER

 2. 2. Mobbning i årskurs nio - En studie om elevers utsatthet och skolornas förebyggande arbete i Uddevalla.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anders Haag; Linda Karlsson; Anna Kullander; [2009-08-28]
  Nyckelord :mobbning; förebyggande; skola;

  Sammanfattning : Många elever går till skolan varje dag med en klump i magen av ångest för vad som väntar. Mobbning är ett stor och växande problem som ökat igenom åren. Skolans ansvar för det förebyggande arbetet mot mobbning är stort. Vi har genomfört en studie och undersökt elevers, i årskurs nio, utsatthet gällande mobbning i skolan. LÄS MER