Sökning: "Andrea Rindström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andrea Rindström.

  1. 1. Att tala om sex : Sjuksköterskestudenters attityder till samtal kring sexualitet och sexuell hälsa

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

    Författare :Andrea Rindström; Karin Beck-Friis; [2012]
    Nyckelord :Attitudes; Sexuality; Sexual health; Conversation; Nursing students; Attityder; Sexualitet; Sexuell hälsa; Samtal; Sjuksköterskestudenter;

    Sammanfattning : Sexuell hälsa definieras som ett tillstånd av totalt välbefinnande i relation till ens sexualitet. Ett holistiskt vårdperspektiv innefattar alla patientens omvårdnadsbehov och ställer därför krav på sjuksköterskans attityder kring sexualitet. LÄS MER