Sökning: "Andreas Enqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andreas Enqvist.

  1. 1. Design genom storytelling

    Magister-uppsats, Konstfack/Industridesign; Konstfack/Industridesign; Konstfack/Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst (DKK)

    Författare :Jonas Bylund; Andreas Enqvist; Björn Ögren; [2005]
    Nyckelord :Varumärken; varumärkesbyggande; branding; brand; storytelling; story; stories; berättelser; historier; värdebaserad design;

    Sammanfattning : Vår övertygelse är att en av de viktigaste budbärarna för ett företags identitet är produkterna och att ett långsiktigt varumärkesbyggande sker genom att knyta emotionella band mellan konsumenterna och varumärket. Detta handlar främst om vad konsumenten upplever när produkterna används. LÄS MER