Sökning: "Consumer Gender"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade orden Consumer Gender.

 1. 1. Inclusive marketing : A study of Swedish female consumers’ perceptions of inclusive advertisements in the fashion industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Cornelia Wiklund; [2022]
  Nyckelord :Inclusive marketing; Advertising; Brand attitudes; Diversity; Swedish consumers; Fashion industry;

  Sammanfattning : In the last decades we have seen an increase of inclusive marketing, partly because of an increase of consumer awareness and expectations. But it can be hard to succeed with inclusive marketing, and previous research shows that many companies have been accused of CSR- washing, forced diversity, etc. LÄS MER

 2. 2. Om unga kvinnor fick bestämma : En kvalitativ studie om perceptioner av kvinnlig gestaltning i modebilder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Frid; Lina Almén; Yasmin Garcia Johansson; [2022]
  Nyckelord :Female consumers; gender; stereotypes; fashion images; female ideals; gender progressive marketing; Kvinnliga konsumenter; genus; könsstereotyper; modebilder; kvinnoideal; genusprogressiv marknadsföring;

  Sammanfattning : Modebilder har länge porträtterat kvinnor genom könsstereotyper och ouppnåeliga ideal men nu sätter konsumenter mer press än någonsin på modeföretag att utveckla mer mångsidighet inom modebilder. Tidigare forskning kring ämnet har främst studerats utifrån hur kvinnor porträtteras i modebilder, vilka könsstereotyper som används och hur det påverkar konsumenter. LÄS MER

 3. 3. Men & Cosmetics: A Problem of Consumer Understanding? : Perception of French Consumers about male cosmetics

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Aline Smeeckaert; Baptiste Martin; [2022]
  Nyckelord :Gender; Cosmetics; Men’s Grooming; Male Cosmetics; Men Consumer Behavior; Self-concept; Body Image; Brand Personality; Masculinity;

  Sammanfattning : Background: The cosmetics industry has historically been associated with women, and much research has focused on them. However, the male cosmetics market has been growing rapidly for several years around the world. Nevertheless, little attention has been paid to men and their new way of life and consumption. LÄS MER

 4. 4. How does CSI influence consumer buying behaviour? The mediating role of corporate image and the moderating role of consumers’ demographic factors.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :XU YUNSHU; YAO KAIYU; [2022]
  Nyckelord :Corporate social irresponsibility; corporate image; consumer buying behaviour;

  Sammanfattning : Given the increasingly complex nature of contemporary companies, the risk of corporate social irresponsibility (CSI) behaviours is increasing; it is important for organisations to prevent incidences of CSI to maintain competitive advantage. This study investigates the impact of CSI behaviour on both corporate image and consumer buying behaviour. LÄS MER

 5. 5. Blue Blood and Smooth Skin : Interdependent Relationships Between Feminine Hygiene Product Commercials, Feminism, and Women’s Self-Esteem

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Nina Lotz; Dionne Tilborghs; [2022]
  Nyckelord :feminism; feminine hygiene products; menstruation; body hair; women´s self-esteem; advertising; binary clean messy ; stigma; normatization;

  Sammanfattning : The portrayal of women in commercials is intertwined with patriarchal structures and power hierarchies found in Western contemporary society, which stem from the Judeo-Christian binary of a ‘clean/messy’ body as introduced by St. Augustine (354 – 430 CE). LÄS MER