Sökning: "behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 7287 uppsatser innehållade ordet behavior.

 1. 1. The Impact of Liquidity on Stock Performance Among Venture Capital-backed Firms in India-The Impact of Liquidity on Stock Performance Among Venture Capital-backed Firms in India

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Elfström; [2020-03-05]
  Nyckelord :Venture Capital; IPO; High-Growth; Emerging Market; ; Risk; India; U.S;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. STORMIGA RELATIONER OCH PÅSTÅDDA RÄDSLOR En kvalitativ studie om konstruktioner av kvinnan i vårdnadstvister där mannen utsätter kvinnan för våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Hillén; Johanna Turner; [2020-02-27]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; vårdnadstvist; konstruktioner av kvinnor; tingsrättsdomar;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine constructions of women in court orders concerning child custody where there has been information about domestic violence. With a discourse analysis of court orders from courts in Sweden we identified discourses. We wanted to examine what constructions of women are enabled by the identified discourses. LÄS MER

 3. 3. Do Suspects Use the Counter-Interrogation Strategies They Say They Use?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Clara Håkansson; [2020-02-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to identify guilty suspects’ counter-interrogation strategies and compare self-reported strategies and objective behaviors. Participants (N = 299) committed a mock crime and were then asked to convince an interviewer of their innocence. Self-reports regarding strategies and interview transcripts were coded and compared. LÄS MER

 4. 4. An investigation of potential predictors for predicting consumer intentions towards purchasing fish from aquaculture

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Andersson; Felicia Rådberg; [2020-02-21]
  Nyckelord :Aqvaculture; Fish Consumption; Theory of planned behavior;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Voting Behavior and Economics - An Analysis of Individual and Municipal Voting Behavior in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joseph Haghighi; Alexander Myrberg; [2020-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to determine if there is a relationship between a few chosen socio-economic and economic factors and the results of the 2006 and 2010 Swedish elections. The thesis relates to both individual- and municipal levels. LÄS MER