Sökning: "Angelica Bernström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Angelica Bernström.

 1. 1. Växtbaserat – ett eget val : En kvalitativ fokusgruppsstudie med alternativa konsumenter av växtbaserade mejeriprodukter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Anna Bernström; Angelica Sigge; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAKGRUND Växtbaserade mejeriprodukter är livsmedel som liknar traditionella, animaliska mejeriprodukter men som ofta är baserade på soja, havre eller mandel. Produkterna marknadsförs som alternativ till bland annat mjölk och yoghurt. Laktosintoleranta, mjölkproteinallergiker och veganer har hittills varit företagens främsta målgrupper. LÄS MER

 2. 2. Målstyrning i offentlig verksamhet : En studie av de anställdas upplevelser och deras delaktighet i målstyrning på Skatteverkets Blekingekontor / Result control in the public sector – A case study of the experiences of the employees regarding their participation in result control at the local Tax Offices in Blekinge

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Annika Abrahamsson; Angelica Bernström; Jonna Gustafsson; [2008]
  Nyckelord :Målstyrning; mål; offentlig verksamhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Målstyrning i offentlig verksamhet – En studie av de anställdas upplevelser och deras delaktighet i målstyrning på Skatteverkets Blekingekontor. Författare: Annika Abrahamsson, Angelica Bernström och Jonna Gustafsson Handledare: Eva Lövstål Institution: Blekinge Tekniska Högskola Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi 15 hp Syfte: Syftet med studien är att beskriva och försöka identifiera vad det får för konsekvenser på lokal nivå att en målstyrd offentlig verksamhet samtidigt är en hierarkiskt uppbyggd organisation där besluten fattas på en högre nivå. LÄS MER