Sökning: "Angelica Rosell"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Angelica Rosell.

 1. 1. Hemlöshet - en definitionsfråga?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Angelica Rosell; Amanda Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :homelessness; representations; municipality; social constructivism; hemlöshet; definition; kommun; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : The aim of this paper was to elucidate representations of how homelessness and interventions against homelessness is perceived in a Swedish municipality from socialconstructivistic perspective. The questions it aimed to answer were: How is homelessness represented in the municipality by participants of the local housing market and public and non-profit sectors? How can representations of homelessness from the participants be deconstructed and understood? Homelessness has been considered a social problem since the middle of the 18th century. LÄS MER

 2. 2. Matchnings- eller sorteringsverktyg? – studie av ett bemanningsföretags systemanvändning vid rekryteri

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Tvingsell; Angelica Finke Rosell; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden genomgår ständiga förändringar. Arbetets karaktär har förändrats och människans värde i organisationerna har vuxit i betydelse samtidigt som att arbetsmarknadens struktur förvandlats. På en betydligt rörligare arbetsmarknad har en ny aktör framkommit allt tydligare, bemanningsföretagen. LÄS MER

 3. 3. Analytikers användning av frivilliga personalupplysningar vid värdering - en studie av den kunskapsintensiva IT-konsultbranschen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Angelica Finke Rosell; Jenny Pettersson; Terese Dock; [2005]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Inom speciellt kunskapsintensiva branscher är humankapitaletav stor vikt för företags värdeskapande, men det är trots detta en icke-finansiell aspektsom saknar plats i den traditionella redovisningen. Denna studie bygger vidare påtidigare uppsatser på samma lärosäte, vilka belyste hur företag väljer att redogöra förfrivilliga personalupplysningar. LÄS MER