Sökning: "Angeliki Natsi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Angeliki Natsi.

  1. 1. Den tragiska Glasvärlden : En kort inledning till det tragiska och fyra "tragiska" perspektiv på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

    Författare :Angeliki Natsi; [2015]
    Nyckelord :det tragiska; tragedi; Doktor Glas; Hegel; Schopenhauer; Nietzsche; Camus;

    Sammanfattning : In recent years, Hjalmar Söderberg’s novel Doktor Glas (1905) has been conceived as more complex compared to its contemporary interpretations, and has been associated with many different ideas. The novel stands the test of time and forces readers to reflect on difficult issues. LÄS MER