Sökning: "Anna Eeg-Olofsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Eeg-Olofsson.

 1. 1. Bemanningsanställda sjuksköterskor - en intervjustudie om bemanningssjuksköterskors upplevelser av sitt arbete och arbetsvillkor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Eeg-Olofsson; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterska; bemanningsanställd; traditionellt anställd; motiv; skillnader; för-och nackdelar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen intresserar sig för bemanningssjuksköterskors upplevelser av sitt arbete och sina arbetsvillkor. Frågor som behandlas i uppsatsen är uttryckta motiv till att arbeta som bemanningsanställd sjuksköterska, upplevda skillnader mellan att ha en traditionell anställning och att vara bemanningssjuksköterska samt bemanningsarbetets för- och nackdelar. LÄS MER

 2. 2. Grundskolelärares syn på verklighetsanknytning i matematikundervisning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Eeg-Olofsson; Benedicte Helgestad Wannerstedt; [2012]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER