Sökning: "för-och nackdelar"

Visar resultat 1 - 5 av 1834 uppsatser innehållade orden för-och nackdelar.

 1. 1. Elevhälsoteamets organisation - ett frirum En intervjustudie med elevhälsoansvariga på högstadieskolor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Lind; Zeke Olofson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Elevhälsa; Elevhälsoteam; EHT; Organisation Frirum;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa och jämföra hur elevhälsoansvariga beskriver hur EHT:s arbete är organiserat på ett antal svenska högstadieskolor. Frågeställningar: Vilka professioner väljer skolorna att ha i sitt EHT? Hur ser EHT:s ärendegång ut? Hur och när sker samarbete och återkoppling till övrig personal på skolorna? Varför har skolorna valt att organisera EHT:s arbete på det sätt de gör? Vilka för- och nackdelar ser elevhälsoansvariga med sin organisation och vilka utvecklingsmöjligheter ser de?Studien lyfter olika organisationsteorier, forskning kring skolan som organisation samt tidigare forskning kring elevhälsans arbete och organisation. LÄS MER

 2. 2. Hur bidrar prototyper med olika verklighetsgrader till effektiv kommunikation inom ett produktteam?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Moa Rintakoski; [2020]
  Nyckelord :Prototyping; Prototyper; Kommunikation; Effektiv kommunikation; User experience design; Produktteam;

  Sammanfattning : Prototyper är verktyg som UX-designers använder för att diskutera designidéer med intressenter samt för att utvärdera koncept. Prototyper har olika verklighetsgrader och används i olika syften. När en UX-designer arbetar kan denna ingå i ett produktteam. LÄS MER

 3. 3. De politiskt (o)bundna lärarna : En intervjustudie om hur lärare förhåller sig till de personliga åsikterna i undervisningen om politik och politiska frågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Didaktik i Samhällsämnena

  Författare :August Johansson; [2020]
  Nyckelord :Kontroversiella ämnen; samhällskunskap; undervisning om politik och politiska frågor; starkt neutral; svagt neutral; starkt objektiv och svagt objektiv;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie har syftet varit att undersöka hur fem gymnasielärare i samhälls­kunskap förhåller sig till de egna åsikterna i undervisningen om politik och politiska frågor. Huruvida lärare bör vara transparenta eller förtegna med sina personliga politiska åsikter i under­visning förefaller vara en fråga i vilken meningarna går isär. LÄS MER

 4. 4. VR-glasögon som distraktion : - En hjälp för barn vid procedursmärta

  Magister-uppsats,

  Författare :Andrea Prins; Camilla Sölvberg; [2020]
  Nyckelord :Child; person-centered care; procedural pain; nurse and VR-headsets; Barn; personcentrerad omvårdnad; procedursmärta; sjuksköterska och VR-glasögon;

  Sammanfattning : Bakgrund: Procedurrelaterad smärta är vanligt förekommande hos barn inom barnsjukvården. Procedurer kan skapa oro och ångest hos barnet och sjuksköterskan bör erbjuda adekvat smärtlindring och använda en distraktionsmetod som kan hjälpa barnet att hantera smärtan. LÄS MER

 5. 5. Plastkonsumtion – Hur produktdesigners kan verka för att minska plastkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Madeleine Jansson Istvan; [2020]
  Nyckelord :Plastic consumtion; plastkonsumtion;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om produktdesigners roll i en global kamp för att minska plastkonsumtion, samt vilka utmaningar och möjligheter produktdesigners har för att kunna verka för en reducerad plastkonsumtion.Studien undersöker hur en produktdesigners arbetsroll ser ut idag och om det skett en förändring av hur produktdesigners relation till plast och synsättet kring hållbar utveckling under det senaste fem åren. LÄS MER