Sökning: "traditionellt anställd"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden traditionellt anställd.

 1. 1. Bemanningsanställda sjuksköterskor - en intervjustudie om bemanningssjuksköterskors upplevelser av sitt arbete och arbetsvillkor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Eeg-Olofsson; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterska; bemanningsanställd; traditionellt anställd; motiv; skillnader; för-och nackdelar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen intresserar sig för bemanningssjuksköterskors upplevelser av sitt arbete och sina arbetsvillkor. Frågor som behandlas i uppsatsen är uttryckta motiv till att arbeta som bemanningsanställd sjuksköterska, upplevda skillnader mellan att ha en traditionell anställning och att vara bemanningssjuksköterska samt bemanningsarbetets för- och nackdelar. LÄS MER

 2. 2. Generationsskifte utanför släkten

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jesper Englund; Tobias Högborg; [2018]
  Nyckelord :generationsskifte; ägarskifte; övertag; alternativ; överlåta;

  Sammanfattning : Lantbrukaren är idag en åldrande yrkeskategori där behovet av en efterträdare blir större. Lantbrukaren har två val: att sälja eller att genomföra ett ägarskifte. Traditionellt sker detta ägarskifte inom familjen. LÄS MER

 3. 3. Fysiskt närvarande ledarskap. Spelar det någon roll? : En kvalitativ studie kring likheter och skillnader mellan fysiskt närvarande och fysiskt frånvarande ledarskap.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Management & Organisation; Stockholms universitet/Management & Organisation

  Författare :Jacqueline Pertot; Eva Lemos; [2017]
  Nyckelord :leadership; physically present leadership; physically absent leadership; situational leadership; digitalization; communication; relationship; ledarskap; fysiskt närvarande ledarskap; fysiskt frånvarande ledarskap; situationsanpassat ledarskap; digitalisering; kommunikation; relation;

  Sammanfattning : Digitalization has made working outside the office easier. When the physical meeting between manager and employee does not exist, another type of leadership is needed. Research has shown that, as the information society has advanced, leadership has evolved from a traditional, hierarchical leadership to a more decentralized coaching leadership. LÄS MER

 4. 4. Metoder för att skapa en bred idébas : Empirisk studie av sju företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Mattias Berglund; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att vara aktuell och att ligga i framkant på marknaden blir mer och mer essentiellt för företagens överlevnadsförmåga. En del i att åstadkomma detta för företagen är att öppna upp sina innovationsprocesser för att integrera hela företaget i att komma med idéer. LÄS MER

 5. 5. Tre aspekter av arbetskraftsuthyrning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Victor Herrera; [2010]
  Nyckelord :Employment; Preference; Scarcity; Temporary; Transition; Anställningsskydd; Arbetsbrist; Arbetskraftsuthyrning; Företrädesrätt; Verksamhetsövergång;

  Sammanfattning : Sammanfattning *Denna uppsats betraktar begreppet arbetskraftsuthyrning ur olika synvinklar. Ur arbetstagarperspektivet görs detta genom att jämföra arbetsrättsliga villkor mellan inhyrd och traditionellt anställd personal samt redogöra för vad som händer med en arbetstagares olika förmåner när dennes anställning övergår från beställaren till uthyraren. LÄS MER