Sökning: "physically present leadership"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden physically present leadership.

 1. 1. Det är svårt att springa milen tillsammans på distans : En intervjustudie om ledarskap på distans i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Peter Olevik Dunder; Sara Jonasson Vikberg; [2020]
  Nyckelord :Developmental leadership; Leadership; Mission command; Swedish Armed Forces; Telecommuting; Telework; Distansarbete; Försvarsmakten; Ledarskap; Uppdragstaktik; Utvecklande ledarskap;

  Sammanfattning : Introduktion: Syftet var att undersöka hur Försvarsmaktens ledarskapsmodell lämpar sig vid distansarbete. Den globala trenden med ökat distansarbete, som förstärktes av Coronapandemin, har gjort distansarbete till ett aktuellt ämne. Officeren är skolad i det militära ledarskapet, anpassat efter krigets krav. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas medarbetarskap av distansledarskap : En kvalitativ studie om distansledarskapets påverkan på medarbetarnas engagemang och meningsfullhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elliot Fransson; Oscar Hagström; [2018]
  Nyckelord :Distance leadership; followership; digitization; communication; commitment; meaningfulness; Distansledarskap; medarbetarskap; digitalisering; kommunikation; medarbetarskapshjulet; engagemang; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har medfört betydande förändringar de senaste decennierna för hur kommunikation sker inom organisationer. Digitala kommunikationsmedier medför att organisationens medlemmar inte längre begränsas av att fysiskt närvara på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Fysiskt närvarande ledarskap. Spelar det någon roll? : En kvalitativ studie kring likheter och skillnader mellan fysiskt närvarande och fysiskt frånvarande ledarskap.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Management & Organisation; Stockholms universitet/Management & Organisation

  Författare :Jacqueline Pertot; Eva Lemos; [2017]
  Nyckelord :leadership; physically present leadership; physically absent leadership; situational leadership; digitalization; communication; relationship; ledarskap; fysiskt närvarande ledarskap; fysiskt frånvarande ledarskap; situationsanpassat ledarskap; digitalisering; kommunikation; relation;

  Sammanfattning : Digitalization has made working outside the office easier. When the physical meeting between manager and employee does not exist, another type of leadership is needed. Research has shown that, as the information society has advanced, leadership has evolved from a traditional, hierarchical leadership to a more decentralized coaching leadership. LÄS MER

 4. 4. A Quest for Leadership ‐ A visualization of future leadership of the Øresund Region

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Kockum; Nils Franzén; Lena Martini; [2010]
  Nyckelord :Øresund Region; Regional Development; Triple Helix; Integration; Bi #8208; national Leadership; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to gain knowledge and visualize significant issues that a future leadership of the Øresund Region should take into consideration in order to promote regional development. Context: In 2000 Copenhagen in Denmark and Malmö in Sweden got connected by the 18km long Øresund Bridge. LÄS MER