Sökning: "Anna Elinder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Elinder.

 1. 1. Tallskogens skolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Anna Elinder; [2018]
  Nyckelord :Pine; nature; Tallskog; skola; natur;

  Sammanfattning : Kandidatprojekt i Arkitektur 15 hp. Skolan är placerad på en plats kallad Mälarängen söder om Stockholm. Tomten ligger mellan områdena Mälarängen, Bredäng och Fruängen och har ett stort naturområde aldelles utanför tomten. LÄS MER

 2. 2. Vem skapar förändring?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ebba Enberger; Anna Elinder; [2015]
  Nyckelord :Oatly.; sociala medie strategier; omprofilering; varumärkesforum; samproduktion; coroprate branding; rebranding; strategies; social media; co-creation; branding; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur samproduktion av en omprofilering sker inom varumärkesforum på sociala medier.Uppsatsen grundar sig i en kvalitativ forskningsstil och använder sig av en netnografisk studie av fallföretaget Oatlys varumärkesforum på sociala medier i kombination med en semistrukturerad telefonintervju med Sara Hansson, ansvarig för sociala medier på fallföretaget Oatly. LÄS MER