Sökning: "Anna Linderoth"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anna Linderoth.

 1. 1. Könsskillnader i motiv för att dricka alkohol- en studie av studenter på en högskola i mellersta Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Anna Linderoth; [2012]
  Nyckelord :Motives for alcohol use; alcohol consumption; students; gender differences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the motives underlying the consumption of alcohol among college students and if the motives differ between genders. The study is based on the following questions: What are the motives underlying alcohol consumption among students? Do these motives differ between men and women? Is there any connection between the motives for alcohol consumption and consumption? The study is a quantitative, empirical comparison study and the data presented is mainly descriptive. LÄS MER

 2. 2. Abrupt och otryggt : - ungdomar med diabetes i övergången från prediatrik till vuxenvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna Linderoth; Cajsa John; Anna- Liza Rouhi; [2010]
  Nyckelord :Diabetes Adolescens;

  Sammanfattning : Problem: Övergången från pediatrik till vuxenvård tillfredsställer inte de behov som ungdomar med diabetes har vilket leder till att de känner sig osynliga i vården och osäkra i sin egenvård.Syfte: Syftet var att belysa hur ungdomar med diabetes typ 1 upplever och hanterar sjukdomen i övergången från pediatrik till vuxenvård och processens påverkande faktorer. LÄS MER