Sökning: "Anna Thim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Thim.

  1. 1. Man kan inte göra mer än att rösta - en studie av ungdomars upplevelse av sitt deltagande i demokratin.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Jessika Karreskog; Anna Thim; [2006]
    Nyckelord :Demokrati; Politiskt deltagande; Ungdomar; Aktivitet; Värderingsövningar; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

    Sammanfattning : Participation of the people is essential for a democracy's vitality and survival. In this study we focus on the individual as an active participant in the traditional political arena and beyond its sphere into the society as a whole. The first part of the study has a normative aim. LÄS MER